PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DE ACCIÓN LABORAL 2019/20.

INSCRIPCIÓN: 

986 090 146

Fecha Inicio: 
2019
Fecha de Fin: 
2020
Compromiso de Inserción: 
45%
Tags: 
Descripción: 

Programa integrado de emprego de Acción Laboral 2019/2020.

DESTINATARIAS:
Mulleres inscritas como demandantes de emprego incluidas nalgun dos seguintes colectivos:
Menores de 30 anos
Maiores de 45 anos
De orixen extranxeiro
Discapacidade

PRAZO INSCRIPCIÓN:
13/01/2020

Acciones: 

Información, orientación e asesoramento.
Formación vinculada ao emprego.
Practicas non laborais.
Intermediación con empresas.
Xestión de ofertas de emprego.