PROJECTE EMPRA JOVE´16

Undefined


> DESCRIPCIÓ:


Projecte dirigit a reforçar l'empleabilitat i les competències professionals de les persones desocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació, mitjançant la combinació de les actuacions de recolzament a l'activació, millora de l'empleabilitat i foment de l'emprendiment.


> OBJECTIUS:


Aconseguir un sector de la població jove activa i empleada mitjançant l'orientació i assessorament i Acompanyament personalitzat Millorant les seves Competències Professionals per millorar la seva empleabilitat i aconseguir la seva inserció al mercat laboral.
Obtenir participació i compromís del sector empresarial en la Millora de l'ocupació juvenil, mitjançant Accions d'Intermediació amb empreses així com amb un altre tipus d'Accions que els permetin acostar-se i accedir al mercat laboral.
Capacitar als joves participants del programa amb una formació específica i especialitzada cap a un sector de gran impacte en el Baix Camp, zona objecte d'actuació.
Assessorar i impartir tallers dirigits a l'adquisició d'informació sobre l'autoocupació i creació de negoci.

> ACTUACIONS:


Actuacions d’Orientació, Assessorament i Tutorització. Itinerari d’accions dirigides a la inserció per compte aliè o autoocupació.

Formació genèrica:

Tallers TBE (Tècniques de Recerca de Feina) (20hores):
Mercat laboral actual, característiques i vies d’accés. Noves tendències curriculars, online, creatiu. Entrevistes de selecció, proves d’avaluació i comunicació no verbal. Recerca de feina per internet, portals de feina, reclutament i selecció 2.0, xarxes socials professionals. Coaching grupal, motivació i activació.
Tallers d’autoocupació (20 hores):
Competències emprenedores. Formació en Emprenedoria i anàlisi de viabilitat de negoci. Marqueting empresarial. Formació específica en habilitats de gestió empresarial.

Formació específica:

Animació Sociocultural i Turística (270hores):

- Competència general: Organitzar, desenvolupar i dinamitzar, als respectius establiments, activitats lúdiques i físic-recreatives, culturals i velades i espectacles, a llengua pròpia o estrangera, per aconseguir l'entreteniment i fidelització dels clients.
- Entorn professional: Desenvolupa la seva activitat professional en tot tipus d'hotels i en altres allotjaments turístics, tals com balnearis, apartaments turístics, campaments per a turisme i ciutats de vacances. També pot exercir les seves funcions en empreses externes que presten serveis de recreació per a participants turístics.
- Continguts:
Mod.1 Activitats lúdiques i físic-recreatives en animació turística (90)
Mod.2 Tallers i activitats culturals amb finalitat d’animació turística y recreativa (60)
Mod.3 Vetllades i espectacles amb finalitats d’animació (120)
Pràctiques no laborals en empreses (120 hores)


> DATES:


1r SEMESTRE: 30/12/2016-30/06/2017
2n SEMESTRE: 01/07/2017-31/12/2017

> REQUISITS:


Ser beneficiari del Sistema de Garantia Juvenil.
Estar inscrit a la corresponent oficina de Treball.

> INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:


C/Dels Jurats núm.10 / 43205 Reus
mparera.re@accionlaboral.com | T. 977 750 481

DESCARREGAR DIPTIC

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil”, regulat per l’Ordre TSF/289/2016.