PROGRAMA INTEGRADO DE EMPLEO DE ACCIÓN LABORAL 2022/23

Start date: 
17/11/2022
End date: 
16/11/2023
A quién va dirigido: 
Desempleados/as en exclusión social o en riesgo de padecerla.
Compromiso de Inserción: 
45% de compromiso de inserción
Tags: 
Número de Usuarios: 
100
Colectivos beneficiarios: 
Persoas inscritas como demandantes de emprego incluídas nalgún dos seguintes colectivos: menores de 30 anos, maiores de 45 anos, persoas de orixe estranxeiro, persoas con discapacidade, perceptoras de subsidios, axudas, RAI
Administración: 
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade
Description: 

Proyecto Financiado por la Xunta de Galicia, Consellería de Promoción do Emprego e Igualdad y destinado a personas en riesgo de exclusión social.

Actions: 

1. Información, orientación e asesoramento.
2. Formación vinculada ao emprego.
3. Practicas non laborais.
4. Intermediación con empresas.
5. Xestión de ofertas de emprego.