Descripción:

Programa integrado de emprego de Acción Laboral 2019/2020.

DESTINATARIAS:
Mulleres inscritas como demandantes de emprego incluidas nalgun dos seguintes colectivos:
Menores de 30 anos
Maiores de 45 anos
De orixen extranxeiro
Discapacidade

PRAZO INSCRIPCIÓN:
13/01/2020

Acciones a desarrollar:

Información, orientación e asesoramento.
Formación vinculada ao emprego.
Practicas non laborais.
Intermediación con empresas.
Xestión de ofertas de emprego.

Fecha Inicio:

2019

Fecha de Fin:

2020

Compromiso de Inserción:

45%

Autonomous Community

Project Type

Project Status